SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869 - (+84) 0886 550 986 - (+84) 357 368 689

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Từ năm 2016 đến nay)

  1. Thông tin chung:

– Tên đơn vị: Công ty cổ phần SUMO Nhật Việt

– Địa chỉ: Số 39, ngách 61, ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường  Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

– Điện thoại: 0962567869

– Email: sumonhatv@gmail.com – Website: https://sumonhatviet.com

 

  1. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị
  2. Các nhiệm vụ từ nguồn lực của đơn vị và các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước

Tổng hợp, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ đã được triển khai tại đơn vị và các đơn vị thành viên (nếu có) từ năm 2016 đến nay, thống kê thông tin theo bảng sau:

TT Tên nhiệm vụ/công trình Nguồn lực đầu tư Thời gian và phương thức thực hiện Đơn vị triển khai / Địa chỉ ứng dụng Kết quả triển khai và ứng dụng
1 Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm mối đen Viện nghiên cứu Sinh Học Ứng Dụng 10/2019-04/2020 Công ty cổ phần Sumo Nhật Việt Sản phẩm nấm mối đen tươi, khô thương mại hóa tại công ty cổ phần Sumo Nhật Việt
2 Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm nấm đông trùng hạ thảo quy mô phòng thí nghiệm Viện nghiên cứu Sinh Học Ứng Dụng 10/2019-04/2020 Công ty cổ phần Sumo Nhật Việt Sản phẩm nấm Đông trùng  hạ thảo  tươi, khô thương mại hóa tại công ty cổ phần Sumo Nhật Việt
  1. Các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, đề án) do đơn vị chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện từ năm 2016 đến nay, thống kế thông tin theo bảng sau:

TT Tên / loại hình nhiệm vụ Thời gian thực hiện Kết quả, sản phẩm/Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu Đơn vị triển khai / Địa chỉ ứng dụng Mô tả hoạt động ứng dụng, kết quả ứng dụng
1 Phân lập và khảo sát khả năng sinh tổng hợp chất chống ung thư của xạ khuẩn nội sinh các cây thuốc bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên, bán biên liên và lu lu đực 01/2019-12/2019 Tuyển chọn 3 chủng xạ khuẩn có khả năng chống ung thư Trung tâm phát triển công nghệ cao, viện Hàn Lâm Khoa Học và công nghệ Việt Nam Bổ sung bộ sưu tập nguồn gen vi sinh vật chống ung thư  tại Trung tâm phát triển công nghệ cao,.
2 Nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm nấm mối trắng Termitomyces Albuminosus, 01/2019-12/2019 Xác định được điều kiện môi trường và dinh dưỡng tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển hệ sợi nấm mối Termitomyces Albuminosus quy mô phòng thí nghiệm.Chế phẩm nấm mối Termitomyces Albuminosus

 

Trung tâm phát triển công nghệ cao, viện Hàn Lâm Khoa Học và công nghệ Việt Nam Chế phẩm nấm mối trắng theo TCVN

 

IIIĐánh giá tình hình phát triển tiềm lực KH&CN:

– Đánh giá tình hình triển khai và hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (nếu có) từ năm 2016 đến nay:

Nguồn ngân sách nhà nước: Thực hiện 02 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trujwjc tiếp tại viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt nam

Nguồn  vốn ngoài nhà nước: sử dụng nguồn vốn từ Công ty cổ phần Sumo nhật Việt thực hiện 02 đề tài nghiên cứ và đưa sản phẩm ra thị trường thương mại hóa.

– Đánh đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KH&CN từ năm 2016 đến nay, đề xuất các kiến nghị về phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong giai đoạn tới.

Từ 2016 đến nay Viện nghiên cứu Sinh Học Ứng Dụng sử dụng thực trạng nguồn nhân lực KH & CN là các kĩ sư, cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ thự chiện nghiên cứu và phát triển đề tài, dự án của doanh nghiệp. Trước những kết quả thực tế đặt được là sản phẩm thương mại hóa đã được công bố thì nguồn nhân lực không tránh khỏi việc thiếu áp dụng thực tế trong sản xuất quy mô lớn.

1.Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo tại đơn vị

2.Đánh giá tình hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động của đơn vị

Đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của đơn vị và sự phát triển của đơn vị và ngành, lĩnh vực liên quan: Việc sử dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến các nganh nghề khác như: tin sinh học, máy móc, thiết bị,… Cụ thể doanh nghiệp áp dụng máy móc thay sức người lao động giúp nâng cao năng suất lao động, giảm giờ làm. Qua trình ứng dụng tiến bộ khoa học thực hiện theo đúng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Thuận lợi: giúp người lao động tiết kiệm sức lao động, hiệu quả công việc tăng. Các mảng truyền thông, kinh doanh tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên quá trình ứng dụng gặp một số khó khăn như: người lao động chưa quen và chưa thích nghi kịp thời với công nghệ mới, cần thời gian học tập và thue=ử nghiệm. Các công nghệ cao yêu cầu đội ngũ kĩ thuật có trình độ và khả nawg ứng dụng là điều mà không phải tất cra doanh nghiệp đều có thể đáp ứng được. của ngành, đơn vị.

3.Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

– Doanh nghiệp đã triển khai 02 dự án từ ngân sách nhà nước và dự án phát triển vốn doanh nghiệp phục vụ sản xuất và kinh doanh.

– Trước sự phát triển của công nghệ doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển công nghệ cao, hệ thoossng quản trị doanh nghiệp thông minh. Dự án đầu tư liên kết với đối tác Nhật Bản, đổi mới công nghệ nuôi trồng chuyển đổi cơ cấu doanh nghiệp, kết hợp cải thiện sinh kế người dân và phát triển sản phẩm.

*Đánh giá chung và đề xuất kiến nghị

– Các kết quả đặt được: sản phẩm thương mại hóa của đề tài  tiếp cận đến tay người tiêu dùng.

– Tồn tại, hạn chế: khả năng tiếp cận sản phẩm đến người tiêu dùng chưa cao, nguyên nhân chính doanh nghiệp khoa học công nghệ chưa phát triển mạnh yếu tố truyền thông, quảng bá.

– Kiến nghị đề xuất: phát triển khoa học công nghệ đi liền với ứng dụng công nghệ thông tin, marketing để các sản phẩm khoa học công nghệ đến với người dân và được ứng dụng thực tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần SUMO NHẬT VIỆT

Địa chỉ: số 39, ngõ 189/61 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Tel: (+84) 24 2211 8088
Hotline: (+84) 962 567 869

Website: https://sumonhatviet.com

Email: sumonhatv@gmail.com

TIN LIÊN QUAN

Hiển thị
  • image
  • image
  • image
  • image
images Gọi điện
images Nhắn tin
images 0 Giỏ hàng
images Chat zalo
images Facebook