SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869 - (+84) 0886 550 986 - (+84) 357 368 689

Tham dự Đào tạo tập huấn

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Từ năm 2016 đến nay) Thông tin chung: – Tên đơn vị: Công ty cổ phần SUMO...

XEM THÊM

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Từ năm 2016 đến nay) Thông tin chung: – Tên đơn vị: Công ty cổ phần SUMO...

XEM THÊM

Công ty Cổ phần SUMO Nhật Việt học tập và giao lưu cùng các CEO từ các doanh nghiệp

Không ngừng học tập và giao lưu: Viện quản trị FSB-FPT, Công ty Cổ phần SUMO Nhật Việt cùng các CEO từ các doanh nghiệp...

XEM THÊM

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ Tên đề tài / đề án: Nghiên cứu ứng dụng các hoạt chất  từ cây...

XEM THÊM

Viện nghiên cứu sinh học Ứng dụng theo dòng sự kiện hội nghị nấm học toàn quốc lần thứ II

Ngày 23 – 24 tháng 11 năm 2019, cán bộ của Viện nghiên cứu sinh học Ứng dụng đã tham gia hội nghị Nấm Học...

XEM THÊM
Hiển thị
  • image
  • image
  • image
  • image
images Gọi điện
images Nhắn tin
images 0 Giỏ hàng
images Chat zalo
images Facebook