SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869

NKH: Phạm Thị Thủy

Nhà khoa học trẻ Phạm Thị Thuỷ

NHÀ KHOA HỌC TRẺ PHẠM THỊ THỦY VÀ NHÀ SÁNG CHẾ NÔNG DÂN CÙNG MỘT MỤC TIÊU SẢN XUẤT RA NHỮNG CÂY NẤM. Khi các...

XEM THÊM
Hiển thị
  • image
  • image
  • image
  • image