SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869

Cây trồng

Nghiên cứu ứng dụng các hoạt chất từ cây kí ninh và EM

Tên đề tài/đề án: Nghiên cứu ứng dụng các hoạt chất từ cây kí ninh và EM phục vụ phát  triển trồng trọt và chăn nuôi...

XEM THÊM
Hiển thị
  • image
  • image
  • image
  • image