SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869

Sản phẩm ngành hóa dược

Bồ kết khô 300g

Bồ kết khô 300g

Giá bán: 70.000 VNĐ

Dung dịch rửa tay khô

Dung dịch rửa tay khô

Giá bán: 55.000 VNĐ

Hương bồ kết

Hương bồ kết

Giá bán: 33.000 VNĐ

Hương ngải cứu

Hương ngải cứu

Giá bán: 45.000 VNĐ

Nhang nụ bồ kết

Nhang nụ bồ kết

Giá bán: 79.000 VNĐ

Nồi đất

Nồi đất

Giá bán: 98.000 VNĐ

Quả bồ kết khô

Quả bồ kết khô

Giá bán: 50.000 VNĐ

Than củi gỗ

Than củi gỗ

Giá bán: 20.000 VNĐ

Tinh dầu quế

Tinh dầu quế

Giá bán: 119.000 VNĐ

Tinh dầu sả

Tinh dầu sả

Giá bán: 109.000 VNĐ