SUMO Nhật Việt

Hotline: (+84) 962 567 869

Quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Hiện nay để mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao sản lượng trong nông nghiệp, nhiều hộ nông dân đã triển khai hình thức trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng theo mô hình kinh tế trang trại theo hộ gia đình. Tuy nhiên, còn rất nhiều bà con tổ chức sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp bằng mô hình này nhưng lại chưa nắm rõ quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho trang trại ra sao. Bài viết này Sumo Nhật Việt xin chia sẻ đến bà con toàn bộ thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Trình tự thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Trình tự thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại sẽ được thực hiện theo quy trình như sau:

Đối với đối tượng thực hiện TTHC:

 Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp bộ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất.

Đối với cơ sở sản xuất

Nhưng cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn UBND cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất.

Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn bà con bổ sung cho đầy đủ.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho bà con thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện.

Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu quy định cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển đến.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến UBND cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2. Cách thức thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

Chủ trang trại cần cấp giấy phép sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép bà con cần làm là 1 bộ. Trong đó bao gồm các thành phần sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu.

– Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

4. Thời hạn giải quyết: 

– 13 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

– Cá nhân, hộ gia đình.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 

– Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

8. Lệ phí: 

– Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT.

Diện tích và năng suất cảu trang trại phải đạt tiêu chuẩn mới được cấp giấy phép
Diện tích và năng suất của trang trại phải đạt tiêu chuẩn mới được cấp giấy phép

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

– Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

+ 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

+ 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

– Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

Đối với cơ sở chăn nuôi

– Năng suất hàng năm tối thiểu phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên.

Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp

– Diện tích canh tác phải đạt tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

11. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Cảm ơn bà con đã theo dõi bài viết. Chúc bà con thành công trong mô hình canh tác nông nghiệp.

Công ty Cổ phần SUMO NHẬT VIỆT

Hotline: 0962 567 869

Website: sumonhatviet.com 

Email: sumonhatv@gmail.com

Địa chỉ: Số 39, Ngõ 189/61 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN